TR KARLÍN 110/22kV  
 
 Poslední aktualizace: 10.8.2018
Týdenní postup prací na fotografiích ke stažení zde
ZPĚT
 Práce nezačaly
 Práce ukončeny
 Práce pokračují
Vypracoval: Jan Smolík  2016
SO 01
STŘECHA
PS 64
Přenosová technika
PS 50
VLSP
PS 30
OCHRANY
SO 01
3.NP
SO 01
2.NP
PS 15
R22kV
PS 30.1
Kabelové trasy
PS 13
R110kV
PS 40
Uzemnění
SO 01
1.NP
SO 01
1.PP
PS 50
Staniční baterie
PS 53
Stabilní hasící zařízení
PS 50
Transformátory VLSP
PS 03
Transformace s vyšším napětím 110kV
SO 40
Zpevněné plochy komunikace
SO 71
Vodovodní přípojka
SO 63
Kanalizační přípojka
SO 01
ZÁKLADY
SO 01
VÝKOPY
SO 43
Sadové úpravy