TR PRAŽAČKA 110/22kV  
ZPĚT
 Práce nezačaly
 Práce ukončeny
 Práce pokračují
Vypracoval: Jan Smolík  2018
SO 92
Opláštění budovy
SO 85,86,87
EZS, EPS, CCTV
SO 845
SHZ
SO 25
Uzemnění
PS 03.8
BSP Elektroinstalace
SO 03.4
BSP Vzduchotechnika
SO 03.3
BSP Zdravotechnika