TR PRAŽAČKA 110/22kV  
ZPĚT
 Práce nezačaly
 Práce ukončeny
 Práce pokračují
Vypracoval: Jan Smolík  2018