TR TŘEBORADICE 110/22kV  

Rekonstukce R110kV a ŘS

 

 
 Poslední aktualizace: 26.5.2017
ZPĚT
Postup prací na fotografiích ke stažení zde.SO 31

Nová

BSP
(Bývalé pole 1)

SO 42 - kabelový kanál K1
SO 42
K2
SO 42
K2
TL24
TL22
R6kV
TL21
SO 42
Kab. kanál K2
SO 42
Kab. kanál K3
SO 01.1
Přeústění linek
V907 a V917
SO 01.1
Přeústění linek
V904 a V907
SO 01.1
Přeústění linek
V919 a V909
SO 31
Vývodové portály
|  V919  |  V909  |
SO 31
Vývodové portály
|   V907  | V917  |
SO 31
Vývodové portály
|  V904  |   V903  |
 
SO 40
KOMUNIKACE
SO 49
Demolice, Demontáže
Bývalá venkovní R110kV
SO 49
Demolice, Demontáže
Stávající
Trafostání T103
SO 49
Demolice, Demontáže
Stávající
Trafostání T104
SO 49
Demolice, Demontáže
Stávající
Trafostání T102
SO 49
Demolice, Demontáže
Stávající
Trafostání T101
SO 49
Demolice, Demontáže
SO 49
Demolice, Demontáže
SO 49
Demolice, Demontáže

T100
REZERVA
(Bývalé pole 3)

T104
110/22kV
(Bývalé pole 8)

T103
110/22kV
(Trafostání T103)

T102
110/6kV
(Býv. pole 5,6)
SO 32 + PS 03
T101
110/22/6kV
(Bývalé pole 4)
SO 48
Oplocení
SO 85
Přeložky
SO 63
Dešťová kanalizace
SO 71, SO 72
Pitný a požární vodovod
Stávající
BSP
     
    Kabelovod pro trafo T104 - ČEZ
    Kabelovod pro transformátor T104 - ČEZ
R22kV ČEZ
 Provizorní stav
 Práce nezačaly
 Práce ukončeny
 Práce pokračují
Vypracoval: Jan Smolík  2014

HARMONOGRAM

SO 64
Splašková kanalizace