Časté dotazy

  • Mohu se na Vás obrátit i jako soukromník?

  • Jistě, zákazníky si v dnešní době nemůže vybírat nikdo a i když jsme firma primárně zaměřená na velké společnosti, jistě dokážeme pomoci i soukromé osobě s relativně malou zakázkou. Mimochodem i takový zákazníci patří k našim spokojeným.

  • Kdy na stavbě potřebuji koordinátora?

  • Zákon 309/2006Sb v §14 říká: Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. A v §15 : V případech, kdy při realizaci stavby bude a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu i v těchto případech jste povinni mít koordinátora BOZP.

  • Máte nějaký ceník Vašich činností?

  • Ceník nemáme, vzhledem k rozmanitosti činností zajišťovaných naší společností probíhá cenová kalkulace vždy individuálně.

  • Vykonáváte činnost pouze v oblasti Prahy, kde máte sídlo?

  • Ne, zajišťujeme všechny uvedené činnosti na celém území ČR.

  • Máte nějaké návštěvní hodiny?

  • Po telefonické domluvě, jsou naši pracovníci schopni se Vám jak časově tak místně zcela přizpůsobit.